Bad Luck Mùa 2 Tập 1

Là cỗ truyện tranh được đọc các duy nhất bên trên seedjustice.org, một Một trong những tác phđộ ẩm chuyện tranh toàn nước có lượng người phần đông và hùng hậu số 1 bây chừ.

Thông tin sản phẩm

Gồm 13 chương của Bad Luck, được sửa đổi cùng tăng cấp.Cuốn nắn sách dày 244 trang.Kích thước: 14.5 x 20.5 cm.

166,000₫","sku":"ttcomi-combo-2-tap","variation_description":"","variation_id":330210,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1","weight_html":"1 kg","is_pre_order":"","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":""},"attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 1","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":68000,"display_regular_price":68000,"image":"title":"comi_vol1_1","caption":"","url":"https://media.siêu thị.seedjustice.org.com/wp-content/uploads/2021/06/14183307/comi_vol1_1.jpg","alt":"","src":"https://truyền thông.bassmaniacs.seedjustice.org/wp-content/uploads/2021/06/14183307/comi_vol1_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://media.siêu thị.seedjustice.org.com/wp-content/uploads/2021/06/14183307/comi_vol1_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://truyền thông.cửa hàng.seedjustice.org.com/wp-content/uploads/2021/06/14183307/comi_vol1_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://truyền thông media.bassmaniacs.seedjustice.org/wp-content/uploads/2021/06/14183307/comi_vol1_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330165,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"68,000₫","sku":"ttcomi-1-combo","variation_description":"","variation_id":330208,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"","attributes":"attribute_tap":"Tu1eadp 2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":98000,"display_regular_price":98000,"image":"title":"comi_vol2_1","caption":"","url":"https://media.siêu thị.seedjustice.org.com/wp-content/uploads/2021/06/14183306/comi_vol2_1.jpg","alt":"","src":"https://media.siêu thị.seedjustice.org.com/wp-content/uploads/2021/06/14183306/comi_vol2_1-666x856.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 666px) 100vw, 666px","full_src":"https://truyền thông.bassmaniacs.seedjustice.org/wp-content/uploads/2021/06/14183306/comi_vol2_1.jpg","full_src_w":705,"full_src_h":906,"gallery_thumbnail_src":"https://truyền thông media.cửa hàng.seedjustice.org.com/wp-content/uploads/2021/06/14183306/comi_vol2_1-210x270.jpg","gallery_thumbnail_src_w":210,"gallery_thumbnail_src_h":270,"thumb_src":"https://media.cửa hàng.seedjustice.org.com/wp-content/uploads/2021/06/14183306/comi_vol2_1-370x475.jpg","thumb_src_w":370,"thumb_src_h":475,"src_w":666,"src_h":856,"image_id":330167,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"98,000₫","sku":"ttcomi-2-combo","variation_description":"","variation_id":330209,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","is_pre_order":"","pre_order_label":"u0110u1eb7t tru01b0u1edbc ngay","_wcev_external_url":"","_wcev_links_target":"new_window","_wcev_links_trigger":"cart_button_selected","_wcev_add_to_cart_text":"">">
Chọn một tùy chọnTập 1Tập 2Sở 2 tập