CÔNG CHÚA XỨ HOA P1

ngôn từ

Câu chuyện dựa vào giấc mơ 3 ngày tức thời của tác giả, là câu chuyện tình cảm của máu cùng nước mắt, chưa hẳn chỉ một nhân trang bị mà không ít nhân vật. Câu chuyện bước đầu khi hoàng tử Biyon quyết định lập Bii- đứa con gái nhũ chủng loại làm hoàng phi, làm cho mọi vật dụng trở phải rối ren, bà mẹ của Bii lo ngại cho số phận tương lai phụ nữ mình, yêu cầu đã cho tất cả những người đưa Bii ra khỏi cung, né khỏi hầu hết mưu đồ thiết yếu trị. 5 năm nhanh lẹ đi qua, cứ tưởng rất nhiều chuyện rồi sẽ êm đềm thoảng qua, cho tới một ngày, Bii quay trở lại cung mà băn khoăn rằng trước khía cạnh mình là cả một sóng gió đã ập đến. Đó là mẩu truyện trải nhiều năm 3 thay hệ, nhưng triệu tập chủ yếu đuối vào thay hệ thứ 2 là Bii và nuốm hệ đồ vật 3 : Pry – phụ nữ của Biyon và Bii.


Bạn đang xem: Công Chúa Xứ Hoa P1

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*