ĐÔNG CHU LIỆT QUỐC

1.

Bạn đang xem: Đông chu liệt quốc

Nghe Lời Hát Tuyên ổn Vương Khinh Sát2. Bao Quýnh Chuộc Tội Dâng Mỹ Nữ3. Quân Khuyển Nhung Làm Loạn Kiểu Kinh4. Tần Vương Nằm Mộng Thấy Con Trời5. Châu, Trịnh hai nước gởi con tin6. Vì nghĩa, Thạch,Thác giết mổ con7. Gkĩ năng, Công tử Át làm thịt Khảo thúc8. Mưu sâu, Hoa Đốc phế truất vua Tống9. Văn uống khương, gái Tề về nước Lỗ10. Ngôi nhà Châu , Hùng Thông tiếm vị11. Ỷ công trạng , Tống Trang Công đòi của12. Tuyên ổn Công dâm loạn lập Tân đài13. Lỗ Hầu thuộc vợ sang trọng Tề14. Trái lệnh, Châu Thiên Tử nổi xung15. Ung Lẫm lập mưu giết tân chúa16. Giử lời hứa hẹn , Thúc Nha tiến Quản Trọng17. Nước Tống ăn lễ làm thịt Trường Vạn18. Tào muội vung gươm dọa Tềhầu19. Trịnh lệ công lập kế về nướctrăng tròn. Tấn hiến công mê dung nhan lập Ly cơ21. Quản trọng đoán thù thần Du nhi22. Quí hữu đảm đương nước Lỗ23. Ham chlặng hạc, Vệ hầu mất nước24. Tề hoàn công rước lòng đãi sđọng Sở25. Đánh nước Quắc, Tuân tức mượn đường26. Bách Lý Hề nhận thấy vk cũ27. Ly Cơ lập kế giết thịt Thân Sinh28. Lý Khắc một tay giết mổ nhị vua29. Tấn Huệ công bắt thịt tín đồ trung30. Tấn Huệ công bội ước cử binh31. Tấn Huệ công nồi giận giết mổ tướng32. Án Nga Nhi thủ tiết bị tiêu diệt theo33. Thế tử Chiêu trsinh sống về nưóc Tề34. Tống Tương công35. Tấn Trùng Nhĩ trở về nước nhà36. Tấn Hoài công trốn sang Cao Lương37. Giới Tử Thôi cõng người mẹ đi ẩn38. Chu tương vương tránh thanh lịch nước khác39. Triển Hỉ hỏi kế Liễu Hạ Huệ40. Tiên Chẩn đồ mưu lừa Đắc Thần41. Thành Đắc Thần rút gươm từ tử42. Tương vương vãi thiết triều ngơi nghỉ Hà Dương43. Ninc Du lập kế cứu vớt vua Vệ44. Thúc Thiêm lâm hình bào chữa vua Tấn45. Mạnh Minh Cậy Tài Bị Tấn Vây46. Thượng Thần Giết Cha Ở Trong Cung47. Lộng Ngọc Cưỡi Phượng Theo Tiêu Sử48. Năm tướng bàn nhau nổi loạn Tấn49. Công Tử Bão Pngóng Tiền Mua Nước50. Trọng Toại Tôn Lập Oa Công Tử51. Ðồng Hồ Chnghiền Thẳng Án Ðào Viên52. Công Tử Tống Nghĩ Ghen Miếng Ăn53. Ssinh sống Trang Vương Trả Lại Đất Trần54. Sngơi nghỉ Vương Đuổi Quân Lâm Phủ55. Giắt Dao Lẻn Vào Dinch Quân Sở56. Tề Khohình ảnh Công Bày Cuộc Mua Cười57. Vu Thần Kết Duyên ổn Với Hạ Cơ58. Ngụy Tướng Sang Tần Đón Thầy Thuốc59. Tư Đồng Cậy Thế Tấn Lệ Công60. Tuân Dinc Hiến Kế Chia Quân Ngạch61. Tấn Điệu Công Cử Binch Đánh Sở62. Chư Hầu Đem Quân Vây Tề Quốc63. Kỳ Hề Ra Sức Cứu Dương Thiệt64. Loan Doanh Diệt Tộc Thành Khúc Ốc65. Giết Tề Quang, Thôi, Khánh Cướp Quyền66. Miễn Dư Giết Hại Nhà Ninch Hi67. Lư Bồ Quí Đuổi Được Khánh Phong68. Tấn Bình Công Thích Nghe Âm Nhạc69. Ssống Linch Vương Cậy Thế Hùng Cường70. Giết Ba Anh, Sở Bình Vương Lên Ngôi71. Vì Quả Đào, Cùng Nhau Sống Chết72. Dụ Hai Con, Sở Bình Lập Kế73. Ngũ Viên Giả Dại Hát Giữa Chợ74. Giết Vô Cực Tỏ Lòng Nang Ngoã75. Tôn Vũ Dạy Cung Nữ Tập Trận76. Hạp Lư Tiến Vào Thành Sinc Đô77. Giọt Lệ Bao Tư Tràn Sân Tần78. Lê Di Hiến Kế Dùng Lai Binh79. Lê Di Lập Kế Hại Khổng Tử80. Phù Sai Mắc Mưu Tha Vua Việt81. Tây Thi Làm Mê Hoặc Vua Ngô82. Ngũ Viên Liều Chết Can Vua Ngô83. Diệp Công Khởi Binch Đánh Vu Thắng84. Trí Bá Tháo Nước Vào Tấn Dương85. Vì Việc Nước, Nhạc Dương Bỏ Con86. Ngô Khởi Giết Vợ Cầu Quan87. Vệ Ưởng Hết Lòng Giúp Hiếu Công88. Tôn Tẫn Giả Điên Thóat Nạn89. Vạn Cây Nỏ Bắn Chết Bàng Quyên90. Tô Tần Làm Tướng Sáu Nước91. Nhường Ngôi Báu, Yên Khoái Hại Mình92. Cậy Sức Khỏe, Vua Tần Gãy Chân93. Triệu Chủ Phụ Ckhông còn Đói Cung Sa Khâu94. Thử Mạnh Thường, Phùng Hoan Gõ Gươm Hát95. Nhạc Nghị Diệt Tề Thống Đại Quân96. Lạn Tương Như Hai Lần Khuất Vua Tần97. Phạm Chuy Gỉa Ckhông còn Trốn Sang Tần98. Vua Tần Đòi Thủ Cấp Nguỵ Tề99. Võ An Quân Có Công Bị Ckhông còn Oan100. Lỗ Trong Liên Quyết Không chịu Tôn Tần101. Tần Vương Diệt Chu dời Chin Đỉnh102. Đạo Hoa âm, Mông Ngao Bị Thua103. Lý Quốc Cữu Tnhãi ranh Quyền Giết Hoàng Yết104. Cam La Còn Bé Làm Quan Lớn105. Mao Tiên Cởi áo Can Vua Tần106. Vương Ngao Phản Gián Giết Lý Mục107. Dâng Địa Đồ Kinh Kha Náo Tần Đình108. Kiêm Sáu Nước Thống Nhất Thiên Hạ
1">1.

Xem thêm:

Nghe Lời Hát Tuim Vương Khinh Sát2">2. Bao Quýnh Chuộc Tội Dâng Mỹ Nữ3">3. Quân Khuyển Nhung Làm Loạn Kiểu Kinh4">4. Tần Vương Nằm Mộng Thấy Con Trời5">5. Châu, Trịnh nhì nước gởi bé tin6">6. Vì nghĩa, Thạch,Thác làm thịt con7">7. Gtác dụng, Công tử Át giết Khảo thúc8">8. Mưu sâu, Hoa Đốc phế truất vua Tống9">9. Vnạp năng lượng khương thơm, gái Tề về nước Lỗ10">10. Ngôi nhà Châu , Hùng Thông tiếm vị11">11. Ỷ công tích , Tống Trang Công đòi của12">12. Tulặng Công dâm ô lập Tân đài13">13. Lỗ Hầu cùng bà xã sang Tề14">14. Trái lệnh, Châu Thiên Tử nổi xung15">15. Ung Lẫm đồ mưu giết mổ tân chúa16">16. Giử lời hứa , Thúc Nha tiến Quản Trọng17">17. Nước Tống ăn uống lễ giết mổ Trường Vạn18">18. Tào muội vung gươm dọa Tềhầu19">19. Trịnh lệ công lập kế về nước20">trăng tròn. Tấn hiến công mê sắc lập Ly cơ21">21. Quản trọng đoán thần Du nhi22">22. Quí hữu cáng đáng nước Lỗ23">23. Ham chyên ổn hạc, Vệ hầu mất nước24">24. Tề hoàn thành công việc lấy lòng đãi sđọng Sở25">25. Đánh nước Quắc, Tuân tức mượn đường26">26. Bách Lý Hề nhận được vợ cũ27">27. Ly Cơ đồ mưu giết thịt Thân Sinh28">28. Lý Khắc một tay giết hai vua29">29. Tấn Huệ công bắt giết thịt fan trung30">30. Tấn Huệ công bội ước cử binh31">31. Tấn Huệ công nồi giận làm thịt tướng32">32. Án Nga Nhi thủ tiết bị tiêu diệt theo33">33. Thế tử Chiêu trnghỉ ngơi về nưóc Tề34">34. Tống Tương công35">35. Tấn Trùng Nhĩ trsinh sống về nước nhà36">36. Tấn Hoài công trốn lịch sự Cao Lương37">37. Giới Tử Thôi cõng người mẹ đi ẩn38">38. Chu tương vương vãi tránh thanh lịch nước khác39">39. Triển Hỉ hỏi kế Liễu Hạ Huệ40">40. Tiên Chẩn lập kế lừa Đắc Thần41">41. Thành Đắc Thần rút ít gươm tự tử42">42. Tương vương thiết triều làm việc Hà Dương43">43. Ninc Du lập mưu cứu giúp vua Vệ44">44. Thúc Thiêm lâm hình cãi vua Tấn45">45. Mạnh Minc Cậy Tài Bị Tấn Vây46">46. Thượng Thần Giết Cha Tại Trong Cung47">47. Lộng Ngọc Cưỡi Phượng Theo Tiêu Sử48">48. Năm tướng bàn nhau làm loạn Tấn49">49. Công Tử Bão Phóng Tiền Mua Nước50">50. Trọng Toại Tôn Lập Oa Công Tử51">51. Ðồng Hồ Chép Thẳng Án Ðào Viên52">52. Công Tử Tống Nghĩ Ghen Miếng Ăn53">53. Sở Trang Vương Trả Lại Đất Trần54">54. Sở Vương Đuổi Quân Lâm Phủ55">55. Giắt Dao Lẻn Vào Dinc Quân Sở56">56. Tề Khoảnh Công Bày Cuộc Mua Cười57">57. Vu Thần Kết Duyên ổn Với Hạ Cơ58">58. Ngụy Tướng Sang Tần Đón Thầy Thuốc59">59. Tư Đồng Cậy Thế Tấn Lệ Công60">60. Tuân Dinh Hiến Kế Chia Quân Ngạch61">61. Tấn Điệu Công Cử Binch Đánh Sở62">62. Chỏng Hầu Đem Quân Vây Tề Quốc63">63. Kỳ Hề Ra Sức Cứu Dương Thiệt64">64. Loan Doanh Diệt Tộc Thành Khúc Ốc65">65. Giết Tề Quang, Thôi, Khánh Cướp Quyền66">66. Miễn Dư Giết Hại Nhà Ninc Hi67">67. Lư Bồ Quí Đuổi Được Khánh Phong68">68. Tấn Bình Công Thích Nghe Âm Nhạc69">69. Snghỉ ngơi Linch Vương Cậy Thế Hùng Cường70">70. Giết Ba Anh, Sở Bình Vương Lên Ngôi71">71. Vì Quả Đào, Cùng Nhau Sống Chết72">72. Dụ Hai Con, Snghỉ ngơi Bình Lập Kế73">73. Ngũ Viên Giả Dại Hát Giữa Chợ74">74. Giết Vô Cực Tỏ Lòng Nang Ngoã75">75. Tôn Vũ Dạy Cung Nữ Tập Trận76">76. Hạp Lư Tiến Vào Thành Sinc Đô77">77. Giọt Lệ Bao Tư Tràn Sân Tần78">78. Lê Di Hiến Kế Dùng Lai Binh79">79. Lê Di Lập Kế Hại Khổng Tử80">80. Phù Sai Mắc Mưu Tha Vua Việt81">81. Tây Thi Làm Mê Hoặc Vua Ngô82">82. Ngũ Viên Liều Ckhông còn Can Vua Ngô83">83. Diệp Công Khởi Binh Đánh Vu Thắng84">84. Trí Bá Tháo Nước Vào Tấn Dương85">85. Vì Việc Nước, Nhạc Dương Bỏ Con86">86. Ngô Khởi Giết Vợ Cầu Quan87">87. Vệ Ưởng Hết Lòng Giúp Hiếu Công88">88. Tôn Tẫn Giả Điên Thóat Nạn89">89. Vạn Cây Nỏ Bắn Chết Bàng Quyên90">90. Tô Tần Làm Tướng Sáu Nước91">91. Nhường Ngôi Báu, Yên Khoái Hại Mình92">92. Cậy Sức Khỏe, Vua Tần Gãy Chân93">93. Triệu Chủ Prúc Chết Đói Cung Sa Khâu94">94. Thử Mạnh Thường, Phùng Hoan Gõ Gươm Hát95">95. Nhạc Nghị Diệt Tề Thống Đại Quân96">96. Lạn Tương Như Hai Lần Khuất Vua Tần97">97. Phạm Chuy Gỉa Chết Trốn Sang Tần98">98. Vua Tần Đòi Thủ Cấp Nguỵ Tề99">99. Võ An Quân Có Công Bị Chết Oan100">100. Lỗ Trong Liên Quyết Không Chịu Tôn Tần101">101. Tần Vương Diệt Chu dời Chin Đỉnh102">102. Đạo Hoa âm, Mông Ngao Bị Thua103">103. Lý Quốc Cữu Tnhãi nhép Quyền Giết Hoàng Yết104">104. Cam La Còn Bé Làm Quan Lớn105">105. Mao Tiên Cởi áo Can Vua Tần106">106. Vương Ngao Phản Gián Giết Lý Mục107">107. Dâng Địa Đồ Kinch Kha Náo Tần Đình108">108. Kiêm Sáu Nước Thống Nhất Thiên Hạ
*

*
WRITE COMMENTreviews/comments

Please SIGN IN to lớn Write a Comment
Member ID:
Password:
if you don"t have sầu a vm account, go here to REGISTER
TRUYỆN DÀI • TRUYỆN NGẮN • TRUYỆN DỊCH • TẬP TRUYỆN • TRUYỆN TÌNH CẢM • TRUYỆN TRINH THÁM • TRUYỆN GIÁN ĐIỆP.. • TRUYỆN KINH DỊ • TRUYỆN TIẾU LÂMTRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒ • TRUYỆN TÌNH DỤC • TRUYỆN KIẾM HIỆP. • TRUYỆN DÃ SỬ • TRUYỆN TRUNG HOA • THƠ • TẠPhường CHÍ • PHI HƯ CẤU • ENGLISH EBOOKS • EBOOKS FRANÇAIS • TRUYỆN KỊCH • EBOOKS by MEMBERS • TỰ LỰC VĂN ĐOÀN • GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975 • GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌC • TRUYỆN HAY TIỀN CHIẾN • TRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975 • TỦ SÁCH TUỔI HOA • TÍN ĐỨC THƯ XÃ • MỤC LỤC TÁC GIẢ
*
*
*
*
*
*
*