Linh Mục Tiếng Anh Là Gì

Mỗi một tôn giáo, giáo hội đều sở hữu những tên thường gọi và điểm lưu ý riêng của từng các loại tôn giáo khác nhau.

Bạn đang xem: Linh mục tiếng anh là gì

Chúng ta đã từng mày mò về phần nhiều từ vựng liên quan đến tôn giáo (Công giáo) trong giờ đồng hồ Anh chưa? Vậy thì bài xích học từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mày mò về một từ vựng ví dụ liên quan cho chủ đề tôn giáo trong giờ Anh, đó chính là “Linh Mục”. Vậy “Linh Mục” tức là gì trong tiếng Anh? Nó được sử dụng thế nào và có những cấu trúc ngữ pháp như thế nào trong giờ Anh? seedjustice.org thấy nó là 1 loại từ bỏ khá thịnh hành và hay xứng danh tìm hiểu. Hãy cùng chúng mình đi tìm lời đáp án trong bài viết dưới đây nhé. Chúc các bạn học giỏi nhé!

 

1. Linh Mục tiếng Anh là gì?

Trong giờ Anh, Linh Mục có nghĩa là Priesthood (hoặc Catholic Priest)

 

Từ vựng Linh Mục trong giờ Anh tức là Priesthood - được có mang trong trường đoản cú điển Cambridge là Linh mục hay thầy cả trong giờ đồng hồ Việt cổ, được xem như là một chức phẩm của Giáo hội đạo gia tô Rôma, là người dân có quyền thực hiện các lễ nghi tôn giáo trực tiếp đến giáo dân. Nhiệm vụ của linh mục hay là quản trị một giáo xứ, thao tác cho những cơ quan tiền của giáo hội hoặc di chuyển truyền giáo.

 

*

(Hình hình ảnh minh họa Linh Mục trong tiếng Anh) 

 

2. Thông tin từ vựng:

- tự vựng: Linh Mục - Priesthood

 

- bí quyết phát âm:

+ UK: /ˈpriːst.hʊd/

+ US: /ˈpriːst.hʊd/

 

- từ loại: Danh trường đoản cú

 

- Nghĩa thông dụng:

 

+ Nghĩa giờ đồng hồ Anh: The priesthood is either the position of a priest or the period of time when someone is a priest. The priesthood's responsibilities include parish administration, working for church agencies, và travelling on missionary trips.

 

+ Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Linh mục là người đang tại vị trí thầy cả hoặc có thời gian đã từng làm linh mục trong Công Giáo. Trách nhiệm của linh mục thường xuyên là cai quản trị một giáo xứ, làm việc cho những cơ quan của giáo hội hoặc là di chuyển truyền giáo.

 

Ví dụ:

Only the richest households could afford the cost of educating a son for the priesthood.

Chỉ đông đảo hộ gia đình giàu có nhất mới có thể đủ kĩ năng chi trả chi phí giáo dục một đứa đàn ông cho chức linh mục.

 

Pagan priesthoods were sometimes for life, with an annual pension or stipend upon admission into office.

Các chức linh mục nước ngoài giáo nhiều lúc là đến cuộc sống, với 1 khoản trợ cấp hàng năm hoặc trợ cung cấp khi được trao vào chức vụ. 

 

His position as a priesthood put him in an uncomfortable situation.

Vị trí của ông với tứ cách là 1 trong những linh mục đã đặt ông vào một tình huống không thoải mái.

 

However, such positions were in actuality honorary because holders of such priesthoods were required lớn make significant donations from the church.

Tuy nhiên, phần lớn vị trí như vậy thực tế là danh dự vì chưng những người sở hữu chức linh mục do đó được yêu cầu phải đóng góp đáng kể từ hội thánh.

 

3. Cách áp dụng từ vựng Linh Mục trong giờ đồng hồ Anh:

Theo nghĩa thông dụng, danh từ bỏ Priesthood (hay Điệp Khúc) thường được thực hiện để biểu lộ Linh Mục - hay được coi như là thầy cả trong tiếng Việt cổ, được coi là một chức phẩm của Giáo hội đạo thiên chúa Rôma, là người có quyền tiến hành các nghi lễ tôn giáo trực tiếp đến giáo dân. 

 

*

(Hình hình ảnh minh họa Linh Mục trong tiếng Anh) 

 

Ví dụ:

As patrons, the sisters invested the cash và appointed as chaplains students of theology studying for the priesthood, ideally relatives of the founders.

Là những người dân bảo trợ, các thiếu nữ phụ con gái đã đầu tư tiền mặt và được bổ nhiệm làm sv thần học nghiên cứu cho chức linh mục, lý tưởng là người thân của những người sáng lập.

 

This libertarian perspective of pluralism portrays pluralism as a rejection of secular priesthoods and authoritarian monitoring, leaving moral communities to their own resources.

Quan điểm tự do thoải mái của công ty nghĩa đa nguyên này mô tả chủ nghĩa nhiều nguyên như một sự từ chối các chức bốn tế cầm tục và thống kê giám sát độc đoán, giữ lại các cộng đồng đạo đức cho những nguồn lực của riêng biệt họ.

Xem thêm:

 

Other pies were less stringent, but the rule was always dowries for women and the priesthood for males.

Các một số loại tôn giáo không giống ít chặt chẽ hơn, hầu như quy tắc luôn là của hồi môn cho đàn bà và linh mục đến nam giới.

 

They had a married priesthood, but no written literature.

Họ đã gồm một linh mục sẽ kết hôn, nhưng không có chứng nhận bởi văn bản.

 

The idea of the priesthood of all Christians was taken lớn its logical conclusion, while its adventist theology gave a sense of urgency to lớn the effort.

Ý tưởng về Linh mục của toàn bộ những tín đồ Cơ Đốc giáo đang đi vào kết luận phù hợp của nó, trong lúc thần học linh cảm của nó mang lại cảm xúc khẩn cấp cho cho nỗ lực này.

 

4. Lấy ví dụ Anh-Việt liên quan tới từ vựng Linh Mục trong giờ đồng hồ Anh:

 

*

(Hình hình ảnh minh họa Linh Mục trong giờ Anh) 

 

Previously, the ordained priesthood was all-important, but under the new vision, every baptized individual was to participate in the priesthood of all.

Trước đây, công tác Linh mục được sắc đẹp phong là tất cả đều quan trọng, nhưng lại dưới ưng ý mới, mỗi cá nhân phải gia nhập vào vấn đề bầu lựa chọn chức linh mục của tất cả mọi người.

 

It fills the role of the priesthood in ancient times in an oddly similar way.

Nó tủ đầy vai trò của chức linh mục vào thời cổ đại theo một biện pháp kỳ kỳ lạ tương tự.

 

As 'foreign missionaries,' Europeans might apply for ordination to the priesthood.

Là 'những bạn truyền giáo nước ngoài,' tín đồ châu Âu rất có thể xin sắc đẹp phong chức linh mục.

 

With the apparent exception that male celibacy was primarily controlled by the priesthood, jobs appear to make little difference in celibacy.

Với nước ngoài lệ cụ thể là sự độc thân của phái nam chủ yếu đuối được kiểm soát và điều hành bởi chức linh mục, công việc trong khi tạo ra ít khác hoàn toàn trong câu hỏi sống độc thân.

 

His was an all-believers' priesthood.

Chức linh mục của ngài là một trong những chức tư tế toàn tín đồ. 

 

It is hardly unexpected that some lay people took advantage of the circumstance & tested the boundaries that separated them from the priesthood in ways that irritated the ecclesiastical leadership.

Hầu như không tồn tại gì bất ngờ khi một số trong những cư sĩ lợi dụng yếu tố hoàn cảnh và demo nghiệm các ranh giới phân cách họ cùng với chức Linh mục theo các phương pháp gây khó tính cho sự chỉ huy của Giáo Hội. 

 

5. Một trong những từ vựng liên quan đến từ vựng Điệp Khúc trong tiếng Anh:

 

Từ vựng

Nghĩa

Sacerdos (sacer: thánh + dare: dưng hiến)

tư tế, tín đồ dâng hy tế thánh.

Presbyter (có bắt đầu từ giờ đồng hồ Hy Lạp là presbyteros: fan già, bạn lớn tuổi)

trưởng lão, bạn lãnh đạo cùng đoàn.

Episkopos

giám mục

 

Vậy là chúng ta đã có cơ hội được tìm làm rõ hơn về nghĩa bí quyết sử dụng cấu trúc từ Linh Mục trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng seedjustice.org đã hỗ trợ bạn bổ sung cập nhật thêm kiến thức về tiếng Anh. Chúc chúng ta học giờ Anh thiệt thành công.