THỦY THỦ MẶT TRĂNG BIẾN HÌNH

ムーン・プリズム・パワー・メイク・アップ (Mūn purizumu pawā meiku appu - Sức mạnh lăng kính mặt trăng! Biến thân!) là câu thần chú đầu tiên Usagi sử dụng để biến thân thành Thủy thủ Mặt trăng.Cô sử dụng Transformation Brooch (Hoa sở hữu áo biến hình)Lần đầu xuất hiện: Ep 1 – Sự biến thân của cô bé khóc nhè Usagi

Bạn đang xem: Thủy thủ mặt trăng biến hìnhムーン・クリスタル・パワー・メイク・アップ(Mūn Krisutaru Pawā Meiku Appu-Sức mạnh ca sỹ pha lê mặttrăng! Biếnthân!) là câu thần chú thứ nhì Usagidùng để biến thânthành Thủy thủ Mặttrăng.Cô sử dụng Crytal StarLần đầu xuất hiện:Ep 51 – Sự biến hình mới!Usagi mạnh lên


ムーン・コズミック・パワー・メイク・アップ (Mūn Kozumikku Pawā Meiku Appu -Sức mạnh ca sỹ pha lê mặttrăng! Biếnthân!) là câu thần chú thứ tía Usagidùng để biến thân thành Thủy thủ Mặttrăng.Cô sử dụng CosmicHeart CompactLần đầu xuất hiện:Ep91 – Quyền trượng tình cảm ra đời! Biến hình mới của Usagi!

Xem thêm: Bạn Muốn Hẹn Hò #132 - Bạn Muốn Hẹn Hò Hay Nhất #132


クライシス・メイク・アップ (Kuraishisu Meiku Appu) là câu thần chú Usagisử cần sử dụng trên Cốc Thần để biến thânthành khôn cùng Thủy thủ Mặttrăng. Đây cũng là câu thần chú giúp Sailor ChibiMoon biến thân thành Super Sailor Chibi MoonCô sử dụng Holy GrailLần đầu xuất hiện:Ep111 – Quyền năng linh nghiệm của cốc thần! Sự biến thân kép của Mặt Trăng! (ở ep 111, Sailor Moon chưa đọc câu này lên)
ムーン・クライシス・メイク・アップ(Mun Kuraishisu Meiku Appu)là câu thần chú góp Usagi vàChibiusabiến thân thành hết sức Thủy thủ Mặttrăngvà Super Sailor Chibi MoonCô sử dụng Crisis MoonCompactLần đầu xuất hiện:Ep130 – Bảo vệgiấc mơ của mẹ. Đòntấn công mới của hai Mặt Trăng!
ムーン・エターナル・メイク・アップ(Mūn Etānaru Meiku Appu)là câu thần chú góp Usagi biếnthânthành Thủy Thủ Mặttrăng Vĩnh CửuCô sử dụng Eternal MoonArticleLần đầu xuất hiện:Ep
Moon Eternal! Make Up! bao gồm hai lần biến thân. Bản các bạn xem trên là lần thứ hai. Còn đây là lần đầu tiên
Trong manga, Usagi chỉ đọc "Moon Eternal! Make Up!" vào Act 50. Trong những Act còn lại, Usagi đọc "Sliver Moon Crytal Power! Make Up!"シルバー・ムーン・クリスタル・パワー・メイク・アップ (Shirubā Mūn Kurisutaru Pawā Meiku Appu)Cô sử dụng Holy Moon Cálice