Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu

*
*
*
*
Nguyên Tổng bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản vn Lê Khả Phiêu (1931-2020).

Bạn đang xem: Tổng bí thư lê khả phiêu

Từ năm 1947 cho năm 1949, Đồng chí dạy dân dã học vụ ở xã. Tháng 6/1949 bằng hữu được hấp thụ vào Đảng cộng sản Việt Nam, phụ trách công tác làm việc tuyên truyền, làm Chánh Văn phòng đưa ra bộ xã.

Từ tháng 5/1950 mang lại tháng 8/1954, Đồng chí nhập ngũ, có tác dụng chiến sĩ, rồi đảm nhiệm những chức vụ Tiểu đội tr¬ưởng, Trung team trưởng, bao gồm trị viên phó Đại đội, bao gồm trị viên Đại đội, Trung đoàn 66, Đại đoàn 304.

Từ tháng 9/1954 mang lại tháng 3/1955, Đồng chí học xẻ túc quân bao gồm trung cấp khoá I.

Từ tháng 3/1955 cho tháng 3/1958, Đồng chí lần lượt đảm nhiệm những chức vụ Trưởng tiểu ban tổ chức triển khai Trung đoàn, chính trị viên tè đoàn; Phó chủ nhiệm rồi nhà nhiệm chủ yếu trị Trung đoàn 66, Sư đoàn 304.

Tháng 4/1958, Đồng chí là học tập viên Trường chính trị trung cao.

Từ tháng 6/1961 cho năm 1966, Đồng chí lần lượt giữ các chức vụ phó ban Cán bộ rồi trưởng phòng ban Tổ chức, Phòng bao gồm trị S¬ư đoàn 304; tiếp đến làm Phó thiết yếu uỷ rồi thiết yếu uỷ Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Quân quần thể Hữu Ngạn, Đảng uỷ viên S¬ư đoàn.

Tháng 7/1967, Đồng chí vào chiến trường Trị Thiên chiến đấu, làm chủ yếu uỷ Trung đoàn 9. Mon 01/1968, Đồng chí kiêm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9.

Năm 1970, Đồng chí có tác dụng Tr¬ưởng Phòng tổ chức Quân khu vực Trị Thiên.

Từ mon 10/1971 đến tháng 02/1974, Đồng chí làm cho Phó công ty nhiệm thiết yếu trị Quân khu Trị Thiên.

Tháng 3/1974, Đồng chí quản lý nhiệm bao gồm trị Quân khu Trị Thiên (sau là binh đoàn 2), Đảng uỷ viên Quân đoàn.

Tháng 02/1978, Đồng chí quản lý nhiệm thiết yếu trị rồi Phó chủ yếu uỷ kiêm công ty nhiệm chủ yếu trị Quân khu vực 9.

Xem thêm:

Tháng 8/1980, Đồng chí làm cho Phó tứ lệnh về chủ yếu trị kiêm nhà nhiệm bao gồm trị Quân quần thể 9, được bầu vào Th¬ường vụ rồi Phó bí thư¬ Đảng uỷ Quân khu.

Tháng 3/1983, Đồng chí giữ chức chủ nhiệm bao gồm trị Quân khu 9.

Tháng 4/1984, Đồng chí cai quản nhiệm thiết yếu trị cỗ Tư lệnh 719, Đồng chí được thăng quân hàm thiếu hụt t¬ướng.

Năm 1986, Đồng chí làm Phó Tư¬ lệnh về chính trị kiêm nhà nhiệm chủ yếu trị cỗ Tư lệnh 719, có tác dụng Uỷ viên rồi Phó túng bấn thư¬ Ban cán sự bộ Tư lệnh 719.

Tháng 6/1988, Đồng chí được thăng quân hàm Trung tướng.

Tháng 8/1988, Đồng chí làm cho Phó nhà nhiệm Tổng cục thiết yếu trị Quân đội nhân dân nước ta (phụ trách khối tổ chức, cán bộ, bảo vệ).

Tại Đại hội Đảng nước ta lần đồ vật VII (tháng 6/1991), Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng, phân công quản lý nhiệm Tổng cục thiết yếu trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Uỷ viên Th¬ường vụ Đảng uỷ Quân sự tw (nay là Quân uỷ Trung ương).

Tại họp báo hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần máy ba, khoá VII, Đồng chí được thai vào Ban túng thư trung ương Đảng.

Tháng 6/1992, Đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng.

Tại họp báo hội nghị toàn quốc thân nhiệm kỳ của Ban Chấp hành trung ương khoá VII (tháng 01/1994), Đồng chí được thai vào Bộ thiết yếu trị.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần đồ vật VIII (tháng 6/1996), Đồng chí tiếp tục được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng được Ban Chấp hành tw bầu vào Bộ chủ yếu trị, được cử gia nhập Thường vụ Bộ chính trị, cắt cử làm trực thuộc Bộ chính trị kiêm Trưởng Ban bảo đảm an toàn Chính trị nội cỗ Trung ương.

Tại hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần sản phẩm công nghệ tư, khoá VIII (tháng 12/1997), Đồng chí được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản Việt Nam, bí thư Đảng uỷ Quân sự trung ương (nay là Quân uỷ Trung ương).

Đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng các khoá VII, VIII; bí thư trung ương Đảng khoá VII; Uỷ viên Bộ bao gồm trị các khoá VII, VIII; Uỷ viên thường vụ, thường trực Bộ chủ yếu trị khoá VIII; Tổng túng bấn thư Ban Chấp hành tw Đảng khoá VIII (từ mon 12/1997 mang lại tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội các khoá IX, X.

Tháng 10/2006, Đồng chí được nghỉ công tác làm việc theo chế độ.

Do có tương đối nhiều công lao và các kết quả xuất sắc so với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng cùng Nhà nước tặng kèm thưởng Huân chương Sao vàng; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao thâm khác của vn và quốc tế./.